• Nibe.cz
  • dzd-fv.cz

OP-LZZ

Operační program lidské zdroje a zaměstnanost

Co je OP LZZ?

Jedná se o Operační program Lidské zdroje a zaměstnanost, který je hlavním prostředkem pro získávání finanční pomoci z Evropského sociálního fondu. V rámci tohoto programu můžete realizovat své projekty v oblasti lidských zdrojů a zaměstnanosti v programovém období 2007 – 2013.

Jaké jsou cíle OP LZZ?

Globálním cílem OP LZZ pro období 2007–2013 je „Zvýšit zaměstnanost a zaměstnatelnost lidí v ČR na úroveň průměru 15 nejlepších zemí EU.“

Kde získat více informací o OP LZZ?

Informace o Evropském sociálním fondu v ČR a s ním spojenými operačními programy získáte na oficiálních webových stránkách www.esfcr.cz..

OP LZZ v naší společnosti

Firma Družstevní závody Dražice – strojírna s.r.o. získala z uvedeného programu dotaci na vlastní vzdělávací projekt s názvem ŠKOLENÍ DZD Dražice. Projekt poběží od 1.srpna 2009 do 31.července 2010. Podrobnosti o našem projektu naleznete v této prezentaci.

Pokračujte prosím na novou verzi webových stránek www.dzd.cz »