• Nibe.cz
  • dzd-fv.cz

Historie společnosti

1900Historická budova DZ Dražice

Vznik budoucího družstevního podniku: do majetku podniku vkládá vdova Marie Kyselová obilný mlýn, vzniká tím společnost s ručením omezeným s názvem „Obilní skladiště, řemeslný válcový mlýn a pekárna“ v Dražicích nad Jizerou.

1910–1917

Nové vedení v čele s Václavem Čančíkem se na doporučení profesora pražské techniky ing. Karla Nováka obrací k velice perspektivní výrobě a rozvodu elektrické energie. V roce 1910 byla postavena hydroelektrárna se dvěma turbínami o výkonu 300 HP. V roce 1917 je na dražickou elektrárnu napojeno 69 obcí s 8 111 spotřebiteli.

1926–1939

Podnik dosahuje svého vrcholu ve druhé polovině dvacátých let. Zaměstnává 220 pracovníků a vlastní 8 vodních elektráren na řece Jizeře, parní elektrárnu, 2 mlýny a rozvodnou síť, na kterou je napojeno 383 obcí s 24 080 uživateli. Obrat za rok 1930 činil úctyhodných tehdejší tři čtvrtiny miliardy Kč.

1948

Po nuceném odprodeji rozvodných sítí a následném znárodnění značné majetkové části družstva, se podnik přeorientoval na výrobky a služby pro obyvatelstvo se zaměřením na domácnost a sportovní vyžití.

1956Moderní prášková lakovna

Jedním z programů se stala zakázková výroba ohřívačů vody pod vedením bývalého živnostníka pana Křováka.

1972–1989

V průběhu roku 1972 byl dokončen vývoj kombinovaného ohřívače vody a jeho zavedení do sériové výroby. Koncem osmdesátých let vyráběl Družstevní kombinát Dražice kolem 13 000 kombinovaných ohřívačů vody ročně a v této oblasti zaměstnával cca 50 pracovníků.

1989–1992

Po změně politické situace v roce 1989 dochází k rozdělení družstva na samostatné obchodní firmy. Jednou z těchto firem je i soukromá společnost Družstevní závody Dražice–strojírna, s.r.o., která převzala výrobu ohřívačů vody.

1992–2003

V tomto období nastává prudký rozvoj výroby ohřívačů vody. Dochází k rozšíření sortimentu, modernizaci technologie a neustálému zvyšování výroby. Zásadní modernizace proběhla koncem roku 1997 výstavbou nové smaltovací linky. Společnost se stává největším prodejcem ohřívačů vody v tuzemsku a od roku 1994 začíná rozšiřování exportu. Společnost vyváží do 16 zemí celé Evropy. V roce 2003 společnost vyrobila 95 tisíc ohřívačů a počet pracovníků byl 190.

2004–2005

V roce 2004 byla postavena nová hala, jako příprava k výstavbě nové smaltovací pece. Tato pec byla pak postavena v létě 2005, a firmě umožnila jednak zvýšit kapacitu smaltovny, jednak umožnila kvalitnější smaltovací postup. V roce 2005 byla také rozšířena výrobková řada o akumulační nádrže a v závěru roku byly připraveny nové typy hranatých ohřívačů vody. Za poslední rok společnost vyrobila 115 000 ohřívačů vody a zaměstnávala 210 pracovníků. I do budoucna je počítáno s dalším nárůstem výrobní kapacity, rozšiřováním sortimentu výrobků a modernizací stávající výrobkové řady.

2006

V roce 2006 došlo k převodu 100 % podílů společnosti Družstevní závody Dražice – strojírna s.r.o. na švédskou společnost NIBE Industrier AB, která se tak stala jediným vlastníkem DZ Dražice.

2007–2009

Rok 2007 – během léta došlo k rozšíření na dvě montážní linky a tím se kapacita zvýšila na 150 000 ks ročně. Firma DZ Dražice začala také nabízet tepelná čerpadla značky NIBE. Počátek prodeje solárních sestav, průtokových a nerezových ohřívačů NIBE.

Pokračujte prosím na novou verzi webových stránek www.dzd.cz »