• Nibe.cz
  • dzd-fv.cz

Ohřívače vody - OKHE SMART 2015

OKHE SMARTCharakteristika ohřívačů vody (bojlerů) OKHE SMART

OKHE SMART

ÚSPORA NEJMÉNĚ O DALŠÍCH 10%

Inteligentní ohřívač vody s možností připojení na HDO (nízký cenový tarif elektřiny). Funkce SMART HDO přizpůsobí provoz ohřívače přesně dle vašich potřeb a tím dosáhnete ještě větších úspor.

První dražický ohřívač ovládaný přes mobilní zařízení s operačním systémem

  • Android 4.3. a vyšší
  • iOS 7,0 a vyšší

Podmínkou pro spojení ohřívače s mobilním zařízením je bluetooth, verze 4.0 a vyšší (v mobilním zařízení).


Ohřívač je určen k tzv. akumulačnímu ohřevu vody elektrickou energií. Vodu ohřívá elektrické těleso ve smaltovaném, tepelně izolovaném zásobníku. Těleso je v době ohřevu ovládáno řídící jednotkou. Pomocí kruhového ovladače otočením doleva nebo doprava lze přepínat mezi jedním ze čtyř režimů. 
Vnitřní řídící jednotka je vybavena inteligentním termostatem SMART a přijímačem HDO (Hromadného Dálkového Ovládání). Rozlišuje vysoký a nízký tarif, podle nastavení kódu. Informace o vysokém a nízkém tarifu je možné využít v režimech MANUÁL a SMART. Uživatel může volit jeden ze čtyř provozních režimů uvedených v následující tabulce.

Režim provozu Stručný popis
1 SMART Inteligentní termostat s reakcí na spotřebu teplé vody
SMART HDO Režim SMART s pamětí signálu HDO
2 MANUÁL Běžný termostat
MANUÁL HDO Běžný termostat blokovaný signálem HDO
3 PROG Běžný termostat s týdenním programem
4 ANTI-FREEZE Odstavení bojleru s hlídáním minimální teploty 5°C

V režimech SMART, SMART HDO, MANUÁL a MANUÁL HDO je možné ovládání signálem  HDO dekódovaným interním přijímačem.
Pokud je přes servisní rozhraní (aplikace pro Android neo iOS) aktivován přijímač HDO, potom jsou režimy SMART a MANUÁL nahrazeny SMART HDO a MANUÁL HDO.

Přehled ohřívačů

Závěsné, svislé bojlery SMART
Bojler OKHE 80-SMART, Bojler OKHE 100-SMART, Bojler OKHE 125-SMART, Bojler OKHE 160-SMART

Technické parametry ohřívačů

Typy bojleruJmenovitý
objem (l)
Doba
ohřevu
náplně (hod)
Spotřeba
elektřiny
na ohřev
objemu
z 15oC na 65oC
v kWh
Tepelné
ztráty
kWh/24h
OKHE 80-SMART 80 2,1 4,8 0,72
OKHE 100-SMART 100 2,6 6 0,83
OKHE 125-SMART 125 3,3 8 1,0
OKHE 160-SMART 152 4 9,5 1,32


Dokumentace ke stažení

 

Mobilní aplikace

QR kód pro stažení aplikace z Google play do mobilních zařízení s operačním systémem Android 4.3. a vyšším

Google play SMART bojler

 

Pokračujte prosím na novou verzi webových stránek www.dzd.cz »